Giải trí

25 kinh nghiệm truyền đời về tuổi vợ chồng giàu sang phú quý

Nhà em là số 5 mà sao đấu VÕ MỒM liên tọi 🙂

 1. Vợ chồng cùng mệnh KIM thì thành ra hai kim lẫn nhau, sinh đẻ không lợi, hay khẩu thiệt tranh cãi nhau. Có khi thành ra sự ly dị.
 2. Chồng KIM vợ MỘC là kim mộc khắc nhau, tâm khổ cơ hàn, chồng nam vợ bắc.
 3. Chồng KIM vợ HỎA hay cãi nhau sinh lục đục khó khăn, cửa nhà thanh bần.
 4. Chồng KIM vợ THỦY thiên duyên tác hợp. Con cháu nhiều cơ nghiệp thịnh vượng.
 5. Chồng KIM vợ THỔ phu thê hòa hợp con cháu đầy đàn. Cửa nhà vui vẻ lục súc bình an.
 6. Chồng MỘC vợ MỘC quan lộc tốt con cháu đề huề. Vợ chồng hòa thuận.
 7. Chồng MỘC vợ THỦY mộc thủy tương sinh tài lộc thịnh vượng, con cháu nhiều, vợ chồng bách niên giai lão.
 8. Chồng MỘC vợ HỎA mộc hỏa tự nhiên hợp với nhau con cháu nhiều người khá, tài bạch vượng quan lộc cũng vượng.
 9. Chồng MỘC vợ THỔ thổ mộc sinh nhau, con cháu nhiều làm nên đại quý.
 10. Chồng MỘC vợ KIM hai thứ khắc nhau trước hợp sau ly, con cháu bất lợi.
 11. Chồng THỦY vợ THỦY hai thủy tuy không hay nhưng cũng khá điền trạch an, đầy tớ khá.
 12. Chồng THỦY vợ KIM kim thủy sinh tài sung sướng đến già, con cháu khá.
 13. Chồng THỦY vợ MỘC thủy mộc nhân duyên bách niên giai lão, đầy tớ khá, con cháu nhiều.
 14. Chồng THỦY vợ HỎA duyên tự nhiên thành, tuy xấu mà tốt, con cháu khá to.
 15. Chồng THỦY vợ THỔ tướng hình khắc nhau, vui vẻ thất thường, làm việc gì cũng khó.
 16. Chồng HỎA vợ KIM hỏa kim khắc nhau, hay cãi nhau và kiện tụng, gia đình không yên.
 17. Chồng HỎA vợ MỘC hỏa mộc hợp duyên, thất gia hòa hợp, phúc lộc kiêm toàn.
 18. Chồng HỎA vợ THỦY thủy hỏa tương khắc, vợ chồng phân ly, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.
 19. Chồng HỎA vợ HỎA hai hỏa giúp nhau, nhiều khi hưng vượng, con cháu đầy đàn.
 20. Chồng HỎA vợ THỔ hỏa thổ hữu duyên, tài lộc sung túc con thảo cháu hiền
 21. Chồng THỔ vợ KIM phu thê hòa hợp con cháu thông minh, tài lộc sung túc.
 22. Chồng THỔ vợ MỘC thổ mộc bất trung, vợ chồng phải phân ly xuất ngoại.
 23. Chồng THỔ vợ THỦY thủy thổ tương khắc, trước hợp sau ly sinh kế bất lợi.
 24. Chồng THỔ vợ HỎA thổ hỏa đắc vị quan lộc rồi rào con cháu đông đúc.
 25. Chồng THỔ vợ THỔ lưỡng thổ tương sinh, trước khó sau dễ ,lắm của nhiều con.
Thảo luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button