Giải trí

Những hình ảnh đẹp ngày khai giảng năm học mới 2020

Diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp , Nhiều nơi đã phải tổ chức khai giải hết sức nghiêm ngặt tuân thủ khoảng cách an toàn và đo thân nhiệt trên từng học sinh. Chỉ đại diện các lớp tập trung khai giảng ở sân trường còn lại sẽ dự lễ khai giảng trực tiếp trên lớp.

1 6
Tất cả học sinh đến khai giảng phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước cổng trường (Nguồn: Internet)

 

Học sinh khai giảng trong lớp học
Học sinh khai giảng trong lớp học (Nguồn: Internet)
A2
Hình ảnh học sinh đeo khẩu trang đứng chào chờ tại lớp học (Nguồn: Internet)
Mg5992 1599270681676595996519
Hình ảnh học sinh đeo khẩu trang đứng chào chờ tại lớp học (Nguồn: Internet)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button